Acasă Știri de actualitate Legea nr. 127/2019: Schimbări privind pensia minimă. Cum se va calcula

Legea nr. 127/2019: Schimbări privind pensia minimă. Cum se va calcula

Pensia minimă se stabileşte în procente, minim şi maxim, din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, în funcţie de stagiul de cotizare realizat.

Potrivit art.91, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi (majoritatea se vor aplica din septembrie 2021, exceptând creşterea punctului de pensie din 2019 şi 2020), pentru pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, se instituie pensia minimă, în funcţie de stagiul de cotizare realizat.

Pensia minimă se stabileşte în procente, minim şi maxim, din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, în funcţie de stagiul de cotizare realizat, astfel: procentul minim este de 45%, aferent stagiului minim de cotizare, la care se adaugă câte 1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat peste 15 ani, fără a depăşi procentul maxim de 75%.

Loading...

Pensia minimă se acordă pensionarilor în situaţia în care cuantumul pensiei, cuvenit sau aflat în plată, are o valoare mai mică decât cuantumul pensiei minime calculat mai sus.

În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de una din categoriile de pensie prevăzute la art.46 alin.(1), de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de pensii, ori de pensie din alte state, pensia minimă se acordă în situaţia în care suma cuantumurilor tuturor acestor venituri nu depăşeşte cuantumul pensiei minime calculat conform alin.(2).

În situaţia pensionarilor care au realizat stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani, pensia minimă se stabileşte în funcţie de stagiul de cotizare realizat, întrun procent de 40% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, la care se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 ani şi 14 ani inclusiv.

În situaţia pensionarilor pentru limită de vârstă care au realizat stagiu de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie prevăzut de legislaţia anterioară intrării în vigoare a prezentei legi, mai mic de 10 ani, în condiţii de handicap, precum şi ca nevăzător, pensia minimă se stabileşte într-un procent de 40% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

Articolul referitor la posibilitatea de a alege între pensia minimă şi indemizaţie socială a fost complet eliminat

Art. 158, care prevedea că pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior intrării în vigoare a prezentei legi şi care au realizat stagiu de cotizare mai mic decât stagiul minim de cotizare de 15 ani  pot opta între dreptul la pensie în cuantumul rezultat în urma recalculării şi dreptul la indemnizaţia socială, a fost complet eliminat.

Forma modificată arată că CNPP, prin casele teritoriale de pensii, notifică pensionarii referitor la rezultatul recalculării. Procedura de notificare se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNPP.

Loading...