Acasă Știri de actualitate Legea privind sistemul public de pensii, promulgată de președintele Klaus Iohannis

Legea privind sistemul public de pensii, promulgată de președintele Klaus Iohannis

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie 2019, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii (PL-x 725/28.11.2018).

Art.2. – Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principii de bază:

 • a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toți asigurații sistemului;
 • b) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
 • c) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate și plătite de persoanele fizice şi juridice, care
  contribuie la sistemul public de pensii;
 • d) principiul egalităţii, potrivit căruia asigurații care au realizat cel puțin stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii, beneficiază de tratament nediscriminatoriu, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
 • e) principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public de pensii, conform legii;
 • f) principiul solidarităţii sociale, conform căruia asigurații sistemului public de pensii îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor asigurate prevăzute de lege;
 • g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public de pensii, conform legii;
 • h) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
 • i) principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial;
 • j) principiul disponibilității, potrivit căruia pensionarii care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât stagiul minim de cotizare prevăzut de lege pot renunța la pensia stabilită potrivit prezentei legi pentru drepturi prevăzute de legislația specifică asistenței sociale.

Cum se vor calcula pensiile

Loading...

Art.85. – (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.
(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin.(1) fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

Art.86. – (1) Valoarea punctului de referință prevăzută la art.85 alin.(1) reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie şi nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25.

(2) Valorile punctului de pensie sunt următoarele:
a) la data de 1 septembrie 20191.265 lei;
b) la data de 1 septembrie 20201.775 lei;
c) la data de 1 septembrie 20211.875 lei.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință este de 75 lei.

(4) Începând cu anul 2022, valoarea punctului de referință se majorează anual cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

Vârsta de pensionare a femeilor, redusă în funcție de numărul de copii

Art.56. – (1) Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut 3 copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază, la cerere, de reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare prevăzută în anexa nr. 5.
(2) La reducerea prevăzută la alin.(1) se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil.
(3) Reducerea vârstei de pensionare prevăzută la alin.(1) și (2) se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

Cum se stabilește pensia minimă

Art.91. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în România, se instituie pensia minimă, în funcție de stagiul de cotizare realizat.

Pensia minimă se stabileşte în procente, minim şi maxim, din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, în funcţie de stagiul de cotizare realizat, astfel: procentul minim este de 45%, aferent stagiului minim de cotizare, la care se adaugă câte 1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat peste 15 ani, fără a depăşi procentul maxim de 75%.

Mai multe detalii aveți AICI.

Soțul supraviețuitor poate beneficia, pe lângă pensia proprie, de un ajutor lunar

Art.113. – (1) Soțul supraviețuitor, pensionar pentru limită de vârstă, poate beneficia, pe lângă pensia proprie, de un ajutor lunar, dacă la data solicitării acestuia, îndeplinește următoarele condiții:

a) a realizat stagiul complet de cotizare, prevăzut în anexa nr.5;
b) a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr.5;
c) nu s-a recăsătorit;
d) durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.

(2) Ajutorul lunar prevăzut la alin.(1) se calculează prin aplicarea procentului de 25% asupra cuantumului pensiei susținătorului decedat, aflat în plată sau cuvenit la data decesului, actualizat la data solicitării, după caz.

Mai multe detalii aveți AICI.

Revenim!

Loading...