Acasă Legea nr. 127/2019 Ce dispoziții din Legea nr. 127/2019 se pun în practică până în...

Ce dispoziții din Legea nr. 127/2019 se pun în practică până în anul 2021

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie 2019, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii (PL-x 725/28.11.2018).

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:

a) art.86 alin.(2) lit.a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019: Valoarea punctului de pensie crește la 1.265 de lei;

Loading...

b) art.86 alin.(2) lit.b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020: Valoarea punctului de pensie crește la 1.775 de lei;

c) art.139art.145art.148 alin.(2)art. 157 alin.(2) și (5) și art.183 alin.(1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.139. – (1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă.

(2) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii în intervalul cuprins între data intrării în vigoare a prezentului articol și data intrării în vigoare a prezentei legi se contestă potrivit prevederilor alin.(1).

(3) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin.(1) sunt definitive.

Art.145. – (1) Comisia Centrală de Contestații din cadrul CNPP, reglementată prin Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, își continuă activitatea până la soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de pensie rămase nesoluționate la data publicării prezentei legi.

(2) Organizarea activității Comisiei Centrale de Contestații în vederea soluționării contestațiilor prevăzute la alin.(1) se stabilește prin ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale.

(3) Soluționarea contestațiilor prevăzute la alin.(1) se face în termen de 3 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care se publică prezenta lege în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Hotărârile emise de către Comisia Centrală de Contestații prevăzută la alin.(1) pot fi contestate în termen de 45 de zile la instanța de judecată competentă.

Art.148 alin.(2) În situația în care, dovada vechimii în muncă nu se poate face cu carnetul de muncă în original, perioadele prevăzute la art.13 lit.a) se pot valorifica pe baza informațiilor existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, informații certificate potrivit procedurii stabilită prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentului alineat.

Art. 157 alin.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului alineat, pensiile stabilite conform legislației anterioare vor fi evaluate în vederea recalculării. Procedura de evaluare se stabilește prin ordin al ministrului Muncii și Justiției Sociale, la propunerea CNPP, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 157 alin.(5) În vederea evaluării pensiilor prevăzute la alin.(2), în anul 2019 se suplimentează personalul CNPP, precum și fondurile necesare dotării cu mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul, medii de stocare și comunicații.

Art.183 alin.(1) La data intrării în vigoare a prevederilor art.139 din prezenta lege se abrogă art.102 şi art.149 alin.(1) și (2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Loading...