Acasă Știri de actualitate Schimbări majore privind pragul de compensare cu 90% a medicamentelor

Schimbări majore privind pragul de compensare cu 90% a medicamentelor

Sursa FOTO: everydayhealth.com
Sursa FOTO: everydayhealth.com

Pragul de compensare cu 90% a medicamentelor a fost majorat la 990 de lei, „astfel încât să nu fie afectat accesul pensionarilor la medicamente”. De asemenea, în viitor, pragul ar urma să crească automat, direct proporțional cu majorarea valorii punctului de pensie.

Art. I Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1, se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

Loading...

2. După alineatul (4) al articolului 1, se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Limita maximă a veniturilor din pensii și indemnizație socială pentru pensionarii beneficiari ai Programului social pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, prevăzută la alin. (3) se actualizează direct proporțional cu majorarea valorii punctului de pensie. Limita maximă se stabilește ca număr întreg prin rotunjire în plus și este prevăzută în Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017.”

Art. II În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare și al Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se înlocuieşte cu sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”.

Loading...