Acasă Știri de actualitate Ministerul Muncii, comunicat privind biletele de tratament balnear pentru pensionari

Ministerul Muncii, comunicat privind biletele de tratament balnear pentru pensionari

Numărul maxim de locuri în unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice pentru anul 2019 este de 59.622, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

La cele 59.622 locuri se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, numărul biletelor de tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet.

Nota de fundamentare a proiectului precizează că “în proiectul de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019 sunt prevăzute sume cu această destinaţie în valoare de 335,113 milioane lei (…). Astfel, din această sumă vor fi asigurate maximum 59.622 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferenţa de bilete se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie”.

Loading...

Potrivit proiectului, numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete.

„În anul 2019, persoana îndreptăţită, conform prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear, acordat în condiţiile prezentei hotărâri. Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii. Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, la capitolul ‘Asigurări şi asistenţă socială”, titlul ‘Asistenţă socială’, articolul “Ajutoare sociale”, alineatul “Ajutoare sociale în natură” către prestatorii de servicii, potrivit legii”, se menţionează în proiect.

În baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea şi administrarea sistemului de trimitere la tratament balnear a categoriilor de asiguraţi care beneficiază de această prestaţie, revine Casei Naţionale de Pensii Publice.

Loading...