Acasă Știri de actualitate Anumiți pensionari ar putea primi premii în valoare de 5.000 de lei

Anumiți pensionari ar putea primi premii în valoare de 5.000 de lei

Se propune acordarea unor premii consistente unei anumite categorii de pensionari, premierea având loc în contextul Centenarului, potrivit unui proiect de lege dezbătut în regim de urgență de senatori.

Proiectul prevede acordarea unor sporuri mărite veteranilor şi văduvelor de război. De asemenea, textul mai prevede şi o primă consistentă cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Proiectul este argumentat de faptul că „aceste categorii merită recunoştinţă şi sprijin necondiţionat, pentru că o naţiune nu este cu adevărat puternică dacă nu îşi respectă istoria, armata şi eroii”.

Loading...

Se impune o premiere în cuantum de 5.000 lei net pentru fiecare veteran şi invalid de război, precum şi pentru văduvele de război, în data de 1 Decembrie 2018”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Sporurile propuse sunt diferenţiate atât pentru fiecare categorie de beneficiar, cât şi pentru fiecare grad de invaliditate al răniţilor din război.

Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 162 din 01 august 1991, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  1. La articolul 1 literele a) – c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Invalizilor de război, veteranilor de război si văduvelor de război li se acordă o indemnizație după cum urmează:

a) invalizilor de război:

  • 518 de lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate;
  • 462 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate;
  • 392 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate;

b) veteranilor de război: 322 de lei lunar;

c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit: 322 de lei lunar.

  1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2.

„(1) Invalizii, precum și veteranii de război primesc, pe lângă indemnizațiile prevăzute la art. 1 , și un spor de câte 40 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 10 lei pentru fiecare lună de participare ce depășește un an calendaristic”.

Legea nr.44/1991 privind acordarea veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

I. După litera o) a articolului 16 se introduce o nouă literă p), cu următorul cuprins:

Veteranii de război și văduvele de război beneficiază și de următoarele drepturi:

p) un premiu financiar în cuantum de 5.000 lei net pentru Anul Centenarului 2018.

Drepturile prevăzute la Art. I și Art. II se acordă, din oficiu, și se cuvin de la intrarea în vigoare a legii.

Loading...