Acasă Știri de actualitate Ajutor de deces: Câți bani se acordă, ce acte sunt necesare și...

Ajutor de deces: Câți bani se acordă, ce acte sunt necesare și cum se solicită

Ajutorul de deces se acordă și în 2020, atunci când moare un salariat sau un pensionar (sau un membru al familiei acestora), persoanei care a suportat cheltuielile în urma decesului.

Această persoană poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

Astfel, ajutorul de deces va fi acordat doar după ce s-au făcut cheltuielile ocazionate de decesul persoanei cu privire la care se solicită ajutorul privind cheltuielile de deces, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Loading...

Ajutorul de deces se poate acorda fie pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de moartea salariatului sau pensionarului, fie pentru acoperirea celor ocazionate de moartea unui membru de familie al acestora.

Totuși, în privința membrului de familie, acesta nu trebuia să fie asigurat sau pensionar la data decesului. Mai mult, Legea nr. 263/2010 prevede expres cine este considerat membru de familie, în scopul acordării ajutorului de deces:

 • soțul;
 • copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
 • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Potrivit CNPP, sumele care se acorda ca ajutor de deces sunt:

 • În perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020:
• 5.163  lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.582 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
 •  Începând cu data de 9 ianuarie 2020:
• 5.429 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
• 2.715 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Ajutorul de deces trebuie solicitat în maximum trei ani de la data decesului. De asemenea, ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare.

Potrivit Legii nr. 127/2019, ajutorul de deces se va acorda şi în cazul decesului persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului.

Sursa: avocatnet.ro

Loading...